İK ANA GÖREV VE POLİTİKASI

Resim

ANA GÖREVİMİZ

Şirketin denizde ve ofiste çalışanları, şirketin en büyük varlıkları olarak tanımlanmaktadırlar. Şirket, çalışanların kendi beklentilerini karşılamaya ve refah gereksinimlerini desteklemeye gayret eder.

Şirketin amacı, ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının kalitesini ve miktarını elde etmek ve korumak ve güçlükılmaktır.

Yüksek motivasyon ve çalışma memnuniyeti ile verimli,dayanışma ve hizmet bilincine sahip,görevine ve topluluğa bağlı,sürekli öğrenme ve gelişime açık bir çalışma ortamı yaratmaktır.

İK POLİTİKAMIZ

En değerli varlığımız olduğuna inandığımız ve bizim ile birlikte olan tüm gemi adamlarımızın KOÇ GRUBU üyesi olduğunun bilincinde olması ve bununla gurur duymasını istiyoruz.

Gemi adamlarımızla olan ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Şirketimize yetkinlik sahibi, başarılı kişiler kazandırmaya ve kendini geliştirmeye ve yükselmeye fırsat tanıyoruz.