• + 90 262 751 04 97
  • + 90 262 751 12 70 (Pbx)
  • shipping@ahtankercilik.com
  • English

TARİHÇE

Aygaz A.Ş. bugün Türkiye’de LPG Deniz taşımacılığı yapan ilk LPG şirketi olma özelliğini korumak ile birlikte Türk Bayraklı, taşıma kapasitesi ve gemi sayısı açısından en büyük filoya sahiptir. Uluslararası standartlar dâhilinde donatılmış ve sertifikalandırılmış olan 3 gemimiz, aynı zamanda ISM Kod/ISO 9001 Kalite ve Güvenlik Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde işletilmekte ve ağırlıklı olarak Karadeniz ve Akdeniz’de çeşitli taşımalar yapmaktadır.

LPG/C AYGAZ

1962 yılında İpraş ile alım mukavelesi yapılırken 1964 yılında 3500 ton satılacağı öngörülmüş ancak LPG fiili satışı 7000 tonu geçmiştir. Yarımca’dan motorlarla İstanbul Rumeli yakasına yapılan sevkiyatın yetersizliği üzerine, nakliyatın gemi ile dökme olarak yapılmasına karar verilerek fizibilite çalışmalarına 1964 Mart-Nisan aylarında başlanmıştır.

Haliç Taşkızak Tersanesinde inşaa edilen LPG/C AYGAZ gemisi 01.10.1966 tarihinde denize indirilmiştir. İlk seferini 12.10.1967 günü Yarımca’dan Ambarlı’ya yapan, LPG/C AYGAZ’ ın taşıma kapasitesi 804 m3 ‘ tür.

1985 yılı sonunda ekonomik ömrünü tamamlayan LPG/C AYGAZ, tank ve donanımları sökülerek kuru yük gemisi olarak kullanılmak üzere satışı gerçekleştirilmiştir.

LPG/C AYGAZ 2

Marmara Transport A.Ş.’nin kendi tersanesinde yaptığı ve “Alev Gaz” adını verdikleri 1.250 m3 taşıma kapasiteli 6 adet yatay silindirik tanklı ve 11 deniz mili seyir sürati olan geminin satın alınması konusunda anlaşılmıştır.

LPG/C AYGAZ 2 adı verilen gemi, 22.03.1972 tarihinde ilk seferini yapmış; 14.02.1992 tarihinde Ambarlı’dan Yarımca’ya son seferini yaparak devre dışı bırakılmıştır.

LPG/C AYGAZ 3

Samsun Tesisi’nin açılması ve diğer sahil tesislerine yapılan deniz nakliye tonajının artması nedeniyle üçüncü bir geminin alınması zorunluluğu doğmuştur.

1976 yılında Japonya’daki Sasebo Heavy Industries Co. Ltd.-Tokyo firması tarafından inşaa edilen, LPG/C AYGAZ 3 gemisi 2800 m<sup>3</sup> taşıma kapasitelidir.

LPG/C AYGAZ 3 gemisi, 2008 yılı ortalarına doğru laid up (yatan gemi) olarak servis dışında bırakılmış, sonrasında yönetim kurulu kararı ve e-ihale yöntemi ile 2009 Mayıs ayında hurdaya satışı gerçekleştirilmiştir.

LPG/C ANADOLUHİSARI (Ex - LPG/C AYGAZ 4)

Denizden hızla artan LPG taşıma gereksinmesini karşılayabilmek ve ekonomik ömürlerinin sonlarına yaklaşmakta olan AYGAZ ve AYGAZ 2 gemilerinin gelecek yıllarda yaratacağı boşluğu doldurabilmek amacı ile filomuza dördüncü bir geminin katılması kararlaştırılmış ve 1981 yılında çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla, Norveç bayraklı 3500 m3 taşıma kapasiteli olan yarı soğutmalı sisteme göre inşa edilmiş çalışma basıncı 9,4 kgf/cm2 ve çalışma sıcaklığı minimum (-) 48 0C olan “Fridtjof Nansen” gemisi gezilerek olumlu görüşe varılmıştır.

Gemi sahibi firma olan “Langfeldts” ile geminin alım satım mukavelesi 24.06.1982 tarihinde Cenevre’ de imzalanmış ve gemiye 19.10.1982’de Türk bayrağı çekilerek LPG/C AYGAZ 4 ismi verilmiştir.

2010 yılında alınan karar ile geminin ismi ANADOLUHİSARI olarak değiştirilmiştir.

LPG/C ANADOLUHISARI 2012 itibariyle gerek ekonomik ömrünü tamamlamış olması gerekse SIRE ve Port State denetlemelerinde karşılaşılması muhtemel aksaklıklar göz önüne alınarak 20 Mart 2012 tarihinde son seferini yapmış ve laid up (yatan gemi) olarak servis dışında bırakılmış; sonrasında yönetim kurulu kararı ve e-ihale yöntemi ile hurdaya satışı 27 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

LPG/C KANDİLLİ (Ex - LPG/C AYGAZ 5)

Sahip olunan gemi filosunun yaş ortalamasının yüksekliği, fiziki ömrünü dolduran AYGAZ 2 gemisinin devre dışı kalacak olması ve ileriki yıllarda artan LPG taşıma ihtiyacı göz önüne alınarak yapılan fizibilite etütleri sonucu, gemi alımına karar verilmiştir. 14.10.1991 tarihinde İstanbul’da teslim alınan, Japonyadaki Shinhama Tersanesi’nde inşa edilen 3200 m3 taşıma kapasiteli, en son teknolojiye sahip 14 deniz mili seyir hızına sahip LPG/C AYGAZ 5 gemisi satın alınmıştır. Her biri 1600 m3 taşıma kapasiteli 2 adet C type indepent tanktan oluşan geminin çalışma sıcaklığı minimum 0 °C ve çalışma basıncı 17.5 kgf/cm2 dir.

2010 yılında alınan karar ile geminin ismi KANDİLLİ olarak değiştirilmiştir.

09.10.2014 tarihinde hem yaşı itibarıyla, hem de filomuzdaki diğer gemilere nazaran düşük taşıma kapasitesinden dolayı, Aygaz tarihinde ilk defa LPG gemi hüviyeti bozulmadan ticari satışı gerçekleştirilmiştir. Yunanistan’daki iç taşımalarda kullanılmak üzere Mare Vera M.C adlı Yunan şirketine satılmıştır.

LPG/C KULELİ (Ex - LPG/C AYGAZ 6)

Denizden artan LPG taşıma ihtiyacı ve LPG/C AYGAZ 3 gemisinin yaşlanması sonucu yeni bir gemi ihtiyacı doğmuştur. Tomen firmasının aracılığı ile bir Japon denizcilik firması olan FES (Far East Shipping Co.) ile temasa geçilmiş ve 09.12.1996 tarihinde Singapur’da LPG/C Cygnus Cas gemisi alınarak LPG/C AYGAZ 6 adı verilmiştir. 25.01.1996 tarihinde Japonya’da inşa edilen geminin her biri 2.500 m3’lük 2 adet tam basınçlı yük tankı bulunmaktadır. Tank çalışma basıncı max. 18 kg/cm2 ve de tank sıcaklığı min. 0 °C’ a göre dizayn edilmiştir.

2011 yılında alınan karar ile geminin ismi KULELİ olarak değiştirilmiştir.

LPG/C Kuleli yine Uluslararası Klas kuruluşlarından biri olan NKK (Japon Loydu) tarafınca klaslanmıştır.

11.10.2017 tarihinde yaşı itibariyle LPG gemi hüviyeti bozulmadan satışı gerçekleştirilmiştir.

LPG/C KUZGUNCUK (Ex - LPG/C AYGAZ 7)

2000’li yıllardan sonra Karadeniz’de çok daha yoğun bir şekilde LPG temin pazarlarına giren Aygaz, özellikle Ambarlı ve Samsun olmak üzere, Yarımca ve Dörtyol gibi deniz terminallerimize direkt olarak kendi gemilerimiz vasıtasıyla LPG teminine başlamıştır. Mevcut gemilerimiz ile 2006 yılına kadar süregelen zaman içerisinde, LPG/C AYGAZ 4 dışında kalan diğer 3 gemimizin teknik donanımları nedeniyle 0 °C altındaki sıcaklıklarda mal taşıyamaması, kış döneminde taşıma kapasitesinde azalmaya neden olmuş ve bu dönemlerde periyodik olarak dış kaynaklı gemilerin Aygaz tarafınca kiralanması söz konusu olmuştur. Artan tonaj ile birlikte Karadeniz’ de güçlü ve de rekabete hazır bir konuma gelme arzusu, 2005 yılında yeni gemi fizibilite çalışmalarını hızlandırmış ve buna paralel gemi arayışlarıda başlamıştır. Bu dönemde kiramızda çalışmakta olan Singapur bayraklı “LPG/C Ascot” üzerinde yoğunlaşılmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda geminin Aygaz deniz taşımacılığı strateji ve filo yapılanması parelelinde uygunluğuna karar verilmiş, 26.08.2005 itibariyle geminin işletmecisi olan “Petredec Shipping ltd.” ile anlaşma imzalanmıştır.

2005-2006 Kira döneminin bitimine müteakip 24.04.2006 tarihinde gemiye Türk bayrağının çekilmesi ile birlikte tescillenerek Aygaz mülkiyetine geçmiştir. Geminin mülkiyetimize geçmesi ile birlikte Klas değişikliği yapılarak, BV’den (Fransız loydundan) NKK’ya (Japon Loyduna) geçilmiştir.

2001 yılında “Sasaki Shipbuilding Co. Ltd.” tarafından Japonya Hiroshima’da inşaa edilen, toplam 6840 m3 taşıma kapasitesine sahip ve 2 yük tankından oluşan tam basınçlı tipteki geminin, kargo tank çalışma basıncı 17,65 kgf/cm2 ve çalışma sıcaklığı (-) 10 °C’ dir.

2011 yılında alınan karar ile geminin ismi KUZGUNCUK olarak değiştirilmiştir.

LPG/C BEYLERBEYİ

Aygaz bünyesinde LPG temin politika ve stratejilerinin Karadeniz’de her geçen gün daha yoğun bir ivme kazanması, bu coğrafyada çok daha güçlü ve rekabetçi olabilme arzusu ve de filonun en yaşlı gemisi olan LPG/C ANADOLUHISARI (LPG/C AYGAZ 4)’ nın 2012 yılı dâhilinde servis dışında bırakılması öngörüldüğünden, filoya gemi yatırımı yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

2011 yılı içinde yapılan fizibilite çalışmaları ile Kasım ayı itibariyle Türkiye’nin en büyük Türk bayraklı LPG taşımacılığını yapacak olan Singapur bayraklı “KENSINGTON” isimli gemi, Vitol Energy Ltd.’den satın alınmıştır. Alınan gemiye Türk bayrağı çekilerek BEYLERBEYİ ismi verilmiş ve klas, bayrak devleti sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasından sonra 2011 yılı Aralık ayında servise sokmuştur. BEYLERBEYİ gemisinin alınması ile filo kapasitesi %60 oranında artarak Aygaz’ ın sektör liderliği perçinlenmiştir.

BEYLERBEYİ gemisinin 2017 yılında yapmış olduğu Kore ve Amerika seferleri ile Türk Bayrağını dünya denizlerinde dalgalandırarak şirketimizi başarılı bir şekilde temsil etmiştir.

“LPG/C BEYLERBEYI” 2008 Japonya Asakawa Shipbuilding Co,Ltd. yapımı olup, 11.000 m3 taşıma kapasitesine sahip ve 2 yük tankından oluşan tam basınçlı tipteki geminin, kargo tank çalışma basıncı 17,65 kgf/cm2 ve çalışma sıcaklığı -10 °C’ dir.

LPG/C BEYKOZ

Aygaz bünyesinde LPG taşıma kapasitesinin arttırılması adına filonun en küçük ve en yaşlı gemisi LPG/C KANDİLLİ’ nin 2014 yılı içinde devreden çıkarılması gündeme gelerek, filoya gemi yatırımı yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

2014 Ekim ayında filodan ayrılan LPG/C KANDİLLİ satışından evvel gemi alım çalışmaları başlatılmış ve 09.01.2015 tarihinde Vitol Energy Ltd. ile gemi alımı için prensipte anlaşma sağlanmış ve MOA imzalanmıştır. 25.02.2015 tarihinde Singapur bayraklı “KNIGHTSBRIDGE” isimli gemi, Vitol Energy Ltd.’den satın alınmıştır. Alınan gemiye Türk bayrağı çekilerek BEYKOZ ismi verilmiş ve klas, bayrak devleti sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasından sonra 05.03.2015 tarihinde servise sokmuştur.

Beykoz’ un alınması ile filo kapasitesi %30 oranında artarak toplamda 33.840 m3 olmuştur.

“LPG/C BEYKOZ” 2009 Japonya Asakawa Shipbuilding Co,Ltd. yapımı olup, 11.000 m3 taşıma kapasitesine sahip ve 2 yük tankından oluşan tam basınçlı tipteki geminin, kargo tank çalışma basıncı 17,65 kgf/cm2 ve çalışma sıcaklığı -10 oC’ dir.