• + 90 262 751 04 97
 • + 90 262 751 12 70 (Pbx)
 • shipping@ahtankercilik.com
 • English

Toplumsal Sağlık, Emniyet, Kalite, Çevre ve Enerji Yönetim Politikası

Toplumsal Sağlık, Emniyet, Kalite, Çevre ve Enerji Yönetim Politikası

Anadoluhisari Tankercilik A.Ş.’de misyonumuz optimum işletme güvenliğiyle birlikte güvenilir ve verimli bir yönetim sağlamaktır.

Anadoluhisari Tankercilik A.Ş.’nin Politikası, denizcilik sektöründe yönetim, mürettebat, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarken, çalışanlarının ve diğer ilgili kişilerin sağlık, emniyet ve refahının korunması ve çevrenin korunmasına en yüksek öncelik verilemesidir.

Bunu başarmak için, sıfır kişisel yaralanma, işle ilgili hastalık, çevreye, mülk ve teçhizata karşı önlenebilir hasar; ve ortaya çıkmaları halinde etkilerini en aza indirmek hedeflenmektedir. Bu politikayı desteklemek için Şirket, olumlu önlemler teşvik eder ve uygular:

 • • Müşteri gereksinimlerini, kendi yüksek standartlarımızı ve Faaliyetlerimizin insanlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak, tüm geçerli uluslararası, ulusal, Bayrak Devleti, eyalet, yerel yasalar ve düzenlemelere uyum ve mümkün olduğunca iyileştirmeye çalışmak.
 • • Faaliyetler ve değişiklikler için risk değerlendirmeleri yaparak, güvenli çalışma uygulamalarını geliştirerek ve olumsuz durumlara etkin tepki vermesini sağlamak için acil durum planları hazırlayarak olası kişisel yaralanmalar, işle ilgili hastalıklar, çevreye zarar verme, ekipmana zarar verme riskini kontrol etmek.
 • • Yüksek standartlarda sağlık, güvenlik ve çevre performansı sağlamak için denizcilik örgütleri ve devlet ticaret ve sanayi birlikleri ile işbirliği yapmak
 • • Tüm çalışanların sağlık, güvenlik ve çevre ve kalite yönetiminin yüksek standartlarına uygun olmasını sağlamak. Bireysel sorumluluklar, iş tanımlarında tanımlanır ve eğitim programlarıyla ve performans ve gelişim gözden geçirmeleriyle vurgulanır. Şirket, yüklenicilerinin bu yüksek standartları takip etmesini beklemektedir.
 • • Şirketin politikasına, müşterisine, yasama ve Şirket’in abone olduğu diğer gerekliliklere uygunluğunu sürekli iyileştirmek ve iyileştirmek için yönetim sistemi, gemi ve personel performansını izlemek, ölçmek ve gözden geçirmek için programlar oluşturmak.
 • • Yönetilen gemilerin operasyonları için enerji verimliliği, enerji kullanımı ve tüketim de dahil olmak üzere enerji performansını yönetmek ve sürekli iyileştirmek
 • • Kazanın, işle ilgili hastalığın, ucuz atlatılmış kazaların, tehlikeli olayların, ekipmanın arızalanmasının ve uygunsuzluğun araştırılması; sürekli iyileştirme fırsatları ararken düzeltici ve önleyici tedbirleri uygulamak
 • • Müşterileri, çalışanları ve taşeronları, Şirketin Davranış Tabanlı Güvenlik ve çevre dostu gemi geri dönüşümünün en iyi uygulamalarına katılmaya teşvik ederek sağlık, güvenlik ve çevre koruma taahhüdümüzün farkındalığını geliştirmek.