Kalite ve Çevre Politikası

 

Şirket, bu politikayı sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamak, insan yaralanmalarını engellemek yada can kaybını önlemek, ulusal ve uluslararası kurallar ile ilgili standartlar ve prensiblere uygun çevre kirliliği yaratmayan işletme koşullarını sağlayan ve müşteri memnuniyetini hedef alan kaliteli ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem oluşturmak için kurmuştur.

Şirket el kitabı, Filo gemilerinin güvenli, kaliteli ve çevreye duyarlı operasyonunun yönetim sistemini açıklar.

İçeriği IMO Önerge A741 (18) – Uluslararası Güvenli Yönetim Sistemi (ISM) , ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 Standartlarına uygundur.

Şirketin sahip olduğu ve çalıştırdığı gemi tipi: Gaz Gemisi.

Şirket amaçları:

- Gemi işletmede güvenli yöntemler ve güvenli çalışma sahası yaratmak;

- Tanımlanmış tüm risklere karşı güvenceler oluşturmak; ve hem kara ve gemi personeli için emmniyet ve çevre korunması ile ilgili, Emmniyet ,Kalite ve Çevre Yönetimi konusunda sürekli gelişen yöntemler oluşturmak.

Şirket'in hedeflerini karşılamak için optimum maliyetle istenilen kalite ve emniyet standartlarına ulaşmak ve sürdürmek;

- Gemi işletmede çevreyle dost ve kirlilikten uzak uygulamaların yapılması;

- Şirketin gemi işletme faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çapının yapılan işin niteliğine uygun olarak değerlendirilmesi;

- Ilgili yasal gerekliliklere ve düzenlemelere ve üye olunan organizasyonların gereksinimleri ile uyumlu olma ve bağlılık.;

- EKÇYS’nin (Emmniyet, Kalite Çevre Yönetim Sistemi) sürekli iyileştirilmesi ve sisteme bağlılık, deniz kirliliğinin önlenmesi;

- Kaliteli güvenilir bir şekilde müşteri ihtiyaçlarına odaklanan ve belirlenen ihtiyaçların tutarlı bir bakım-tutum periodu ile objektif olarak yerine getirilmesini sağlamak, böylece sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetine ulaşmak.

- İlgili sürecin ve kaynakların etkili bir sistemi kurmak için kullanılabilir olduğundan emin olmak .

- Üst seviyede emmniyet bilincinin sağlanması, kişisel disiplin ve bireysel sorumluluk, kapsamlı bir eğitim ve belgelenen sisteme bağlılık;

- Emniyet ve çevre bilincini arttırmak için tüm çalışanların katılımının sağlanması;

- Tüm personelin kendilerini etkileyecek herhangi bir bilinen veya potansiyel tehlikeden tam olarak haberdar edilmesi.

- Belgelenen işletim prosedürleri ve faaliyetlerine her zaman bağlılık sağlanması; ve tüm zorunlu kuralları, yönetmelikleri, sanayi kodlarını ve özel gemi tipleri ve ticaret ile ilgili yönergelerin sürekli gözden geçirilmesi;

- Kalite sisteminin çalıştığına ve kalite amaçlarına ulaşıldığına dair nesnel kanıtlar sunan evrak sisteminin uygulanması..

- Emniyet, Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla düzenli olarak Yönetim Gözden geçirmesinin yürütülmesi.

Emniyet, Kalite ve Çevre Yönetim sisteminin uygulanması için, karada çalışan tüm personel ve kaptan da dahil olmak üzere gemiadamlarının, Emmiyet, Kalite, Çevre Yönetim Kılavuzu gereklerine uygun olarak görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli uygulamaların yapılacağına dair söz veriyorum ve tam sorumluluk almayı taahhütediyorum. SEKÇ Temsilcisine Emniyet, Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin gözetim ve bakımı için sorumluluk verilmiş ve görevlendirilmiştir. SEKÇ Temsilcisi Emmniyet, Kalite ve Çevre Yönetimi sorunlarına işaret eder, teklif, tavsiye ve çözümler geliştirir ve önlemler sunar. Emmniyet, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemini tam olarak korumak ve eksiklerini gidermek konusunda tam yetki ve sorumluluk sahibidir. Ayrıca SEKÇ Temsilcisi, ilgili bölümlere ve kaptanlara gerekli talimatları verecektir, görevli personel ile en uygun ve tatmin edici sonuca ulaşıncaya kadar problemleri görüşecek ve ilgili problemler hakkındaki çözümlerini tüm birimlere aktaracaktır.

Bu temel politika yukarıda tarif edilen Emniyet, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi ile ilgilidir.
Bu politika şirket adına çalışan tüm kişilere iletilmek üzere dokümante edilmiş, uygulanmıştır ve kamuya açıktır.
Şirket için yada şirket adına çalışan tüm kişilerin bu politikaya uyması istenir.

ISM ve ISO 9001:2008 Kalite ve Güvenlik Yönetim Sistemi paralelinde sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratmak ve gemiadamlarımızın performanslarını devamlı üst düzeyde tutmak amacıyla iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili uygulamalar periyodik olarak kontrol edilmektedir. Rutin operasyonlarımızla ilgili Risk analizleri yapılmış olup ‘Risk Değerlendirme Prosedürümüz’ günlük işlerimize kadar indirgenmiştir.
Ayrıca müşteri memnuniyeti periyodik olarak ölçümlenmektedir.

Periyodik olarak SIRE denetimlerine girilmekte ve uygunluk alınmaktadır.

Tanker Management and Self Assessment(TMSA) programı paralelinde aşağıdaki çalışmalarımız devam etmektedir.

1."Sıfır Deniz Kazası" ve "Sıfır Kirlilik" hedefinin devamının sağlanması.

2. Kaza İnceleme ve Analiz Eğitiminin tabana yayılımının sağlanması.

3. Gemi-Ofis arasında kullanılan elektronik “Planlı Bakım Modülünün”kullanımının sürekliliğinin sağlanması. Bu konu ile ilgili olarak gemi adamlarımızın ihtiyaç duyduğu PMS kullanım eğitimlerinin sağlanması.

4. Eğitim planı paralelinde tüm eğitimlere katılımın sağlanması.

5. İlk Yarıdım, Yakıt Analizi,Kimyasal ürünlerin kullanımı, Hijyen konularında seminerler düzenlenmesi.

6. TRCF ve LTIF oranlarında elde edilen gelişimlerin sürekliliğinin sağlanması.

7. Güverte ve Makine enspektörleri tarafından seferlere katılımın sağlanması.

8.  Gemi üzerinde gerçekleşen liman devleti (kendi bayrağımız,Paris MoU, Karadeniz MoU) ve ana
petrol sağlayıcıları (Chevron,OMV,Lukoil,Shell gibi..) tarafından yapılacak kontrolerde ortalama
uygunsuzluk sayısında optimum iyileştirme sağlanması.

9. "Best Practice'lerin" gemilere sirküle edilmesine devam edilmesi.

10. Şirket olarak sektörel “Benchmark” toplantılarına senede en az iki kez katılımın sağlanması.

11. Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 paralelinde şirket hedeflerinin takip edilmesi ve
sonuçlandırılması.