Faaliyet AlanıŞirket muhtelif tonaj ve evsafta deniz tankerleri satın alarak, inşa ettirerek veya kiralayarak bunları yurt içi ve/veya uluslararası ham petrol, petrol ürünleri, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, katı,sıvı, sıvılaştırılmış her nevi maddenin deniz nakliyatında kullanmak ve işletmek amacıyla kurulmuştur.